Föreningen

Redan 1913 hade en samling glada musikutövare sin första orkesterkonsert i dåvarande samskolans aula. Efteråt gick man på lokal och konstituerade Södertälje Orkesterförening i sin första version. Den upplöstes emellertid två år senare och efterlämnade ett antal notställ, en del noter, en trasig kontrabas samt 75 kronor i skuld till Lundmarks Bokhandel.

Ett nytt försök gjordes 1916 men även detta initiativ gick i graven redan  1921.

Dagens förening kan anses grundad den 28 november 1933, den dag då stadgarna fastställdes. Man repeterade i ett klassrum i Oxbackskolan och höll konserterna i läroverkets solennitetssal. 1978 ändrades namnet på orkesterns konserterande verksamhet till Södertälje Symfoniorkester, vilket med hänsyn till dess nuvarande sammansättning kanske är litet pretentiöst. Från 2005 är det Södertäljesymfonikerna som spelar och Södertälje Orkesterförening – SOF – som arrangerar konserterna.

Dirigenterna

De tidiga dirigenterna var ofta unga herrar, som studerade på Musikaliska Akademin och som såg SOF som en lysande möjlighet att skaffa sig erfarenhet. Bland de mest kända kan nämnas Stig Westerberg, Ingvar Lidholm och Carl-Rune Larsson. Ett betydelsefullt år är 1952 då Ernst Arndahl blev kommunal musikledare och samtidigt orkesterns dirigent. Under hans ledning utvecklades orkestern både kvantitativt och kvalitativt. han lyckades skapa ett nära samarbete mellan dåvarande Musikskolan och orkestern – ett samarbete som blivit starkare och viktigare sedan dess. En annan milstolpe är 1972, då Göran Alteus tillträdde som konstnärlig ledare och dirigent. Under hans kompetenta ledning utvecklades orkestern till en verklig symfoniorkester. Ett stort antal verk framfördes under denna 15-åriga epok med många välkända solister. När Alteus lämnade 1986 inträdde en period med tillfälliga dirigenter såsom Sonny Jansson, Glenn Mossop, Georg Lidström m fl.

1990 tog Torgny Hanson och sedermera hans son Andreas upp det konstnärliga ledarskapet. 1994 tillträdde den entusiastiske och temperamentsfulle Giovanni Impellizeri som orkesterns konstnärlige ledare och dirigent. Han tillförde mycket – inte minst repertoaren med många scenmusikaliska inslag. Göran Lundberg övertog ansvaret för orkestern 2007 och inledde en period av nytänkande i programläggningen med inslag av filmmusik, jazz och världsmusik.

2011 tillträdde Niclas Blixt som chefdirigent och konstnärlig ledare för orkestern. Under maestro Blixts ledning har Täljesymfonikerna utvecklat en karaktäristisk klang som är klar, spänstig och uttrycksfull. Kvaliteter som gjort orkestern uppskattad hos publiken och gästande solister och som visar en klar riktning in i framtiden!

Solisterna

Under åren har många namnkunniga solister passerat revy. Som exempel kan nämnas Joel Berglund, Leo Berlin, Mattiwilda Dobbs, Arne Domnerus kvartett, Lena Ericsson, Greta Eriksson, Nicolai Gedda, Håkan Hagegård, Frans Helmerson, Ingvar Kjellson, Hans Leygraf (vid sex tillfällen), Kerstin Meyer, Hans Pålsson, Lars Roos, Hjördis Schymberg, Janos Solyom, Elisabeth Söderström, Göran Söllscher, Ingvar Wiksell, Helena Döse, Joakim Svenheden, Arve Tellefssen, Staffan Scheja mfl. Idag väl kända storheter som Olli Mustonen, Martin Fröst och Truls Mörk konserterade som mycket unga med orkestern.

Anneli Alhanko och Per-Arthur Segerström dansade ur verk av Prokofjev och Tjajkovskij. Och på senare år har vi mött scenpersonligheter som Karl-Magnus Fredriksson, Marcus Jupither, Annika Skoglund, Emilia Falcaru, Karl-Martin Fredriksson, Johan Boding, Barbara Hendricks och många andra på Estrad. Dessutom har flera lyckade samarbeten med olika körer bl.a. Cantica Nova och Södertälje Kammarkör genomförts på senare tid.

Framtiden

SOF består idag som tidigare huvudsakligen av amatörer i ordets sanna bemärkelse; människor som älskar musik! De är ofta yrkesarbetande och ägnar en stor del av sin fritid åt att öva på sina instrument, delta i repetitioner och på sin höjd får en blygsam reseersättning. Våra ”permanenta” professionella musiker – förutom dirigenten – är fem till antalet. Dessutom har vi förmånen att till orkestern räkna ett antal musiklärare som har sin yrkesbas på Kulturskolan. På 1990-talet kom flera ungdomar till oss från Kulturskolan, vilka nu gått vidare till yrkeskarriärer i andra symfoniorkestrar.

SOF har haft stadens stöd ända sedan 1936, då Robert Angberg lyckades förmå drätselkammaren att ge föreningen ett kommunalt anslag på hela 200 kronor årligen. Följande år höjdes det till 500 kronor. Lyckligtvis har det kommunala bidraget följt inflationen och den ekonomiska utvecklingen sedan dess. Idag har orkesterföreningen ett kommunalt uppdrag att arrangera 4-6 konserter per säsong och produktionerna genomförs dels av externa aktörer och dels föreningens egen symfoniorkester – Täljesymfonikerna. Den ordinarie konsertserien ges på Estrad, en kombinerad teater och konsertsal, inrymd i Södertälje Stadshus.